Ceník

1) Cena za jeden účetní případ
Cena za položku (jeden účetní případ):
- zjednodušený rozsah vedení účetnictví
15,-
- účetnictví ( dřív podvojné )
20,-
Cena za zpracovaní přiznaní DPH a měsíční /čtvrtletní závěrky a sestavy na vyžádaní podnikatele
500,-
Zpracovaní jedné měsíční mzdy , včetně odvodů , personál. a mzdové agendy
300,-
Cena za hodinu účetního poradenství nad rámec vedení účetnictví
300,-
Cena za roční závěrku a podklady pro daň. přiznaní vč. povinných příloh  
- zjednodušený rozsah vedení účetnictví, daňová evidence
2000,-
- účetnictví
3000,-

2) Paušální měsíční částka dle počtu prvotních dokladů *
Zjednodušený rozsah vedení účetnictví do 100 prvotních dokladů

1500,-

- za každých dalších 50 dokladů
800,-
Účetnictví ( podvojná zápis ) do 100 prvotních dokladů
3000,-
- za každých dalších 50 dokladů
1300,-
- za přiznaní DPH
500,-
Za zpracovaní měsíční mzdy včetně vedení person. a mzdové agendy
300,-
Za závěrku a podklady pro daň. přiznaní včetně povinných příloh  
- zjednodušený rozsah vedení účetnictví, daňová evidence **
1000,-
- účetnictví **
1500,-
Za hodinu účetního poradenství nad rámec vedení účetnictví
300,-

3) Cena za každou započatou odpracovanou hodinu
- zjednodušený rozsah vedení účetnictví, daňová evidence
200,-
- účetnictví
300,-

* Rozdíl mezí cenou za prvotní doklad a za položku je v tom , že na jednom prvotním dokladu může být několik účetních případů (položek)
Příklad: Jedna faktura za DHIM , HIM a materiál nebo paragon za PHM pro služební vozidlo, na kterém je i nákup odborného tisku a občerstvení = 3 účetní případy (položky) + případné DPH
V cenách účetnictví je zahrnuto vedení všech účetních knih a další evidence tak , jak je stanoveno v zákoně o účetnictví § 13 - 16.

** V případe placení paušálem

Výše uvedené ceny je bez DPH

© 2006 Site design by